آخرین به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

 

ردیف نام و نام خانوادگی اساتید راهنما ایمیل
۱ فریبا محمدی نجاتی دکتر شاهرخ شاه حسینی f.mnejati۶۵ [AT] yahoo.com
۲ مریم احمدی دکتر سید مهدی علوی m_ahmadi_۶۶_۸۶[AT]  yahoo.com
۳ مجتبی بابایی دکتر سلمان موحدی راد babaie۲۳ [AT] gmail.com
۴ عادل شریفی دکتر سید حسن هاشم آبادی adelsharifi۶۵ [AT] gmail.com
۵ ایسان میری زاده دکتر پریسا حجازی aysan.m۸۹ [AT] gmail.com
۶ بهنوش مشتری دکتر سید حسن هاشم آبادی/ دکتر یحیی زمانی bmoshtari [AT] gmail.com
۷ فرزاد نیازمهر دکتر مهدی عصاره /دکتر محمد رضا مقبلی f.niazmehr [AT] gmail.com
۸ محمد نوری دکتر محمد تقی صادقی m۱nouri [AT] gmail.com
۹ محمد امین غوثی دکتر مسعود جمشیدی Amin.ghowsi [AT] gmail.com
۱۰ امین رضا انصاری دکتر شاهرخ شاه حسینی aminreza.ansari [AT] gmail.com
۱۱ مصطفی سعیدی دکتر محمدرضا مقبلی/دکتر امید وحیدی mstf.saeedi [AT] chmail.ir
۱۲ مجید لطفی دکتر احمد رهبر malotfi [AT] yahoo.com
۱۳ سید امیر حسین عارف دکتر شاهرخ شاه حسینی amir.aref.۱۳۶۳ [AT] gmail.com
۱۴ زهرا زنگنه دکتر تورج محمدی z_zangeneh۲۵ [AT] yahoo.com
۱۵ محسن ادهمی دکتر سلمان موحدی راد Mohsenad۲۵۶ [AT] gmail.com
۱۶ حیدرجاودانی اصفهانی دکتر شاهرح شاه حسینی/دکتر قائمی heidar.j.esfahani [AT] gmail.com
۱۷ عاطفه فراهانی دکتر مسعود جمشیدی/ دکتر معصومه فروتن atefefarahani۲۰۱۷ [AT] yahoo.com
۱۸ عطیه سادات کچویی دکتر سوسن روشن ضمیر a.s.sadatkachooei [AT] gmail.com
۱۹ مریم آفرین دکتر فرشته نعیم پور m.afarin۸۹ [AT] gmail.com
۲۰ مهدیه حاجی اقراری دکتر پریسا حجازی Hajieghrari_m [AT] yahoo.com
۲۱ مرتضی قربان دوست دکتر محمد فصیحی M_Ghorbandoust۶۵ [AT] yahoo.com
۲۲ محمد حیدری فرد دکتر نوراله کثیری Mohammad_heydarifard [AT] yahoo.com
۲۳ ناصر باباجانی دکتر تورج محمدی Nasser.۱۹۹۱.babajani۵۰ [AT] gmail.com
۲۴ وحید کردزاده کرمانی دکتر اشرفی زاده/ دکتر مسعود مددالهی kordzadeh۲۰۰۰ [AT] yahoo.com
۲۵ یاسمن حسین زاده دکتر فرزانه فیضی/دکتر مهدی عصاره Yasaman_hz_۱۹۹۱ [AT] yahoo.com
۲۶ هستی فرهنگ نیا دکتر احمد رهبر ir.hfarhangnia [AT] gmail.com
۲۷ حمید محمد سلیمانی دکتر محمد تقی صادقی Hamid.soleimani۹۰ [AT] yahoo.com
۲۸ سهی حبیبی دکتر تورج محمدی habibisoha[AT] gmail.com
۲۹ محمد نیازی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده m.niazi۵۳ [AT] gmail.com
۳۰ مهران رضایی دکتر فرزانه فیضی Mehranrezaee.۲۸۷۳ [AT] gmail.com
۳۱ طاهره جنگجوی شالدهی دکتر سوسن روشن ضمیر tjangjoo [AT]  gmail.com
۳۲ سید رضا تقوی دکتر شاهرخ شاه حسینی rezataghavi۱۹۸۹ [AT] gmail.com
۳۳ علی عباسی کلیشمی دکتر احمد رهبر Ali_abbasi۰۱ [AT] yahoo.com
۳۴ محمد علی خدام دکتر رضا نوروزبیگی m.a.khoddam [AT] alumni.ut.ac.ir
۳۵ هاله مهدوی ثابت دکتر رضا نوروزبیگی halehmahdavi [AT] gmail.com
۳۶ سعیده رعیت دوست دکتر محمدرضا مقبلی saeede.doost [AT] gmail.com
۳۷ ترانه سادات قریشی دکتر فرشته نعیم پور tarane.ghoreyshi.۷۲۲۹ [AT] gmail.com
۳۸ سعید قاسم زاده باریکی دکتر سلمان موحدی راد saeed.ghb۷۵ [AT] gmail.com
۳۹ سمیرا احمدی دکتر نوراله کثیری/ دکتر امیر حسین خلیلی S_ahmadi۵۸۰ [AT] yahoo.com
۴۰ زهرا کایید دکتر شاهرخ شاه حسینی zahrakaeed۱۳۷۲ [AT] yahoo.com
۴۱ صابر مقدم دکتر فروغ عاملی/دکتر محمد رضا مقبلی saber.moghadam [AT] mail.um.ac.ir
۴۲ پیام مرگان دکتر سید حسن هاشم آبادی payammargan [AT] gmail.com
۴۳ سبحان فراهانی دکتر محمد امین ثباتی Farahani_sobhan [AT] yahoo.com
۴۴ سیده مریم تیموری دکتر سید مهدی علوی Maryamteymoori۳۱ [AT]  gmail.com
۴۵ مژگان دریکوندی دکتر مسعود جمشیدی mozhgan.dirikvandi [AT] gmail.com
۴۶ مهدی خطیبی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده mehdi.۱۲۰۳kh [AT] gmail.com
۴۷ مهناز منتظری دکتر رضا نوروز بیگی mahnaz.mnt.۱۰۳ [AT] gmail.com
۴۸ رضا شاه کرمی دکتر محمد تقی صادقی Shkaramireza۱۰ [AT] gmail.com
۴۹ بهادر دریای سلامه دکتر سلمان موحدی راد bahador.daryayesalame [AT] gmail.com
۵۰ شانلی نظامی دکتر احد قائمی shanli.nezami [AT] gmail.com
۵۱ سمیه کلبادی نژاد دکتر احد قائمی so.kolbadinejad [AT] gmail.com
۵۲ سعید سراج دکتر تورج محمدی saeedseraj.ce [AT] gmail.com
۵۳ نسترن طالبلو دکتر شاهرخ شاه حسینی nastaran۱۹۹۰taleblou [AT] gmail.com
۵۴ سید موسی موسوی دکتر محمد فصیحی mousa۱۸۴۷۳ [AT] yahoo.com
۵۵ مهدی رستمی دکتر محمد تقی صادقی mehdirostami۲۲۱ [AT] gmail.com
۵۶ محمد صادق خدادادی دکتر احد قائمی m.khodadadi [AT] ariaoil.com
۵۷ حسن اسعدی دکتر محمد امین ثباتی Hassan.Asaadi۷۷ [AT] gmail.com
۵۸ سحر شهریاری دکتر نوراله کثیری h.sahar.shahriari [AT] gmail.com
۵۹ فرزاد معظمی دکتر احد قائمی- دکتر امید وحیدی fmoik [AT] yahoo.com
۶۰ زهرا خوانساری ورکانه دکتر شاهرخ شاه حسینی zahrakhansari۶۸ [AT] gmail.com
۶۱ فاطمه رستمی دکتر امین بازیاری rostami.fatemeh [AT] gmail.com
۶۲ مهدی روح اللهی دکتر تورج محمدی M.rouhollahi۷۶ [AT] gmail.com
۶۳ آرین افشاری دکترسیدحسن هاشم آبادی aryan.afshari۹۸ [AT] gmail.com
۶۴ داور الهامی فر دکتر محمد فصیحی davaria۲۶۳۳ [AT] gmail.com
۶۵ فرنوش تبرخون دکتر مهران رضایی farnooshtabarkhoon [AT] gmail.com
۶۶ نفیسه نوذری دکتر امید وحیدی nozari [AT] gmail.com
۶۷ علی حقیقت دکتر علیرضا همتی/ دکتر احد قائمی ali۱۱۰hg [AT] gmail.com
۶۸ نجم حمدان المهناوی دکتر سلمان موحدی راد chem.post12[AT] qu.edu.iq
۶۹ فاطمه  رشیدی دکتر سلمان موحدی راد Frputhse762[AT]gmail.com
۷۰ کوثر شتربانی دکتر نوراله کثیری kosar.sh1024[AT]gmail.com
۷۱ روح اله محمد تقی پور دکتر محمدتقی صادقی r.mtaghipour1990[AT]gmail.com
۷۲ حامد نوروزی دکتر امید وحیدی h.norouzi99[AT]gmail.com
۷۳ محمد پور حسینی یان دکترسیدحسن هاشم آبادی pourhoseinian.m[AT]gmail.com
۷۴ مژده ضیا شمامی دکتر حجازی zia_mojde[AT]yahoo.com
۷۵ فاطمه شهریاری دکتر محمد فصیحی fshahriari1994[AT] gmail.com
۷۶ محمد جواد تقی زاده دکتر رضا نوروزبیگی mohammadjavadtaghizadeh1997[AT]gmail.com
۷۷ محمد جواد زرکش دکتر شاهرخ شاه حسینی javadz.edl[AT]gmail.com
۷۸ مهدیه آمره دکتر محمد امین ثباتی m.amereh77[AT]gmail.com
۷۹ فاطمه بهمن زادگان دکتر احد قائمی f.bahmanzadegan[AT]yahoo.com
۸۰ مهرداد محمودی دکتر احمد رهبر Mehrdadmahmoudi96[AT]gmail.com
۸۱ پوریا زارعی دکتر علیرضا همتی/ دکتر احمد رهبر poria.zaree1995[AT]gmail.com
۸۲ محسن شایان مهر دکتر احد قائمی vacuumtech2017[AT]gmail.com
keyboard_arrow_up